VÅRE TJENESTER

  • Lovpålagt revisjon av årsregnskap
  • Selvangivelse, andre ligningspapirer og kommunikasjon med skatteetaten
  • Brønnøysundregistrene og Altinn
  • Merverdiavgiftregisteret og MVA-spørsmål
  • SkatteFunn, attestasjoner etter ISA 800/805
Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og noter, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver og annen finansiell rapportering.